Spotkanie SIG - Biogospodarka

Rejestracja
Rejestracja i udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny.

Uczestnik

Rejestracja zakończona 19.05.2017 11:45

zakończona

Opis wydarzenia

Spotkanie Grupy Tematycznej Klastra LifeScience Kraków ma na celu przedyskutowanie możliwości zwiększenia konkurencyjności firm uczestniczących w jednym łańcuchu wartości np. produktów rolnych i spożywczych. Chcemy zachęcić do podjęcia działania i pokazać możliwości wykorzystania dostępnej wiedzy i doświadczeń dla wsparcia rozwoju pojedynczej firmy.

Spotkanie adresowane jest do firm, organizacji pozarządowych, władz lokalnych i innych przedsięwzięć, które mogą potencjalnie zyskać podejmując współpracę w ramach Klastra LifeScience Kraków.

Termin i miejsce

Rozpoczęcie: 22.05.2017 10:00
Zakończenie: 22.05.2017 14:00

Fundacja Sądecka
ul. Barbackiego 57
33-300 Nowy Sącz

Strona rejestracji:
https://1705sigbiogospodarka.konfeo.com

Udostępnij znajomym:

Organizator
Fundacja Klaster LifeScience Kraków

Park Lifescience, 32-348 Kraków, ul. Bobrzyńskiego 14

bgawin@lifescience.pl
122974605